Decor/catwalk Chantage

Voor Chantage heeft de Module een decor gemaakt. In de modeshow heeft Chantal een brug geslagen van oud-Hollandse handwerktechnieken naar duurzame stoffen. Dit heeft zij weten te realiseren met behulp van de nederlandse Bond van Plattelandvrouwen.

In de modeshow stond het eigentijdse retro-icoon ‘de Space Invader’ centraal. De Module heeft dit met het decor kracht weten bij te zetten wat o.a. fungeerd als catwalk.