Huisstijl Coiffures Gilbert

Al enkele jaren verzorgt De Module de communicatie-uitingen van Coiffures Gilbert. In 2020 heb ik in samenwerking met Kim Hemmes de huisstijl van Coiffures Gilbert vernieuwd, waaronder het logo, de brochure en de website: coiffuresgilbert.nl

OpdrachtgeverCoiffures GilbertDesignRobin de Kruijff en Kim HemmesJaar2020

Huisstijl Coiffures Gilbert
Huisstijl Coiffures Gilbert